Sport: Sportens värld ska inspirera oss.

Pionjäranda: Att bryta ny mark ska driva oss.

Tidlöshet: Våra tidlösa produkter ska särskilja oss.