Välkomna till Sweden-Canada Products

Vi är ett svenskt familjeägt företag etablerat i Sverige, med familjeband till Kanada.

Efterhand som vi lärt känna Kanada, har vi konstaterat att det finns många likheter med Sverige. Med undantag för att allting är mycket större såklart. En sak som är unik för Kanada är dock de enorma skogarna av sockerlönn och den speciella produkt som utvinns härifrån, lönnsirapen.

Det är svårt att föreställa sig som svensk hur viktig lönnsirapen är för Kanada och kanadensarna. Men att lönnlövet utgör Kanadas nationalsymbol indikerar väl vilken betydelse sockerlönnen har för landet. Och ju mer man lär sig om lönnsirapen, desto mer fascinerad blir man av denna unika produkt. En fascination som för vår del inneburit att vi valt att bygga upp en verksamhet kring den.

Rulla till toppen